Box 134
732 23 Arboga

Tel:0589-12970
Fax:0589-10501

arboga@ventilservice.se

Miljöpolicy

Engelsbergs Ventilservice AB arbetar med inköp, konstruktion, tillverkning, montering, försäljning och service av industriventiler.
Vår största miljöpåverkan är avfallshantering, energiförbrukning och utsläpp till luft, oljeeldning och transporter.
I vårt miljöarbete utgör lagar, förordningar och andra krav miniminivån.
Vi arbetar koninueligt med att, inom teknisk och ekonomisk rimlighet, minska vår miljöpåverkan och förhindra miljöpåverkande utsläpp.

Detta förverkligas genom att:
     
  Leif Jansson  

Huvudmeny