Ledningsexpantion

Slutlig temp.Utvidgning pr. 30 mSlutlig temp.Utvidgning pr. 30 m
66oC19 mm177oC61 mm
93oC29 mm204oC74 mm
121oC41 mm232oC84 mm
149oC50 mm260oC97 mm

Årlig bränsleförlust i kg från 1 meter långa rör med ånga 7 bar - vid lufttemperatur 16°C.
Luftrörelse 8-16 m/s.

Kol Olja
Rör-
dim
Förlust
i watt
Arbets-
timmar
OisoleratIsoleratOisoleratIsolerat
.. 2000119305915
25 mm31360003578917845
. .840050412625364
. .2000166428221
32 mm430600050012526562
. .840069917434988
. .20002025010125
50 mm529600060715230376
. .840075518937895
. .20002977414937
80 mm7486000892223446111
. .84001249312625156
. .20003278216442
100 mm9406000981245491131
. .84001517379758190