Rörbrottsventil

APC 143

DN 15-50 PN 40 SS2343

1HusSS2343
2KäglaSS2343
3FjäderhållareSS2343
4SkruvSS2343
5TätningSS2343
6FjäderSS2343
7SpindelSS2343
8PackningSS2343
9Hållar-ringSS2343
10StoppskruvSS2343
11BoxpackningSS2343
12PinnbultSS2343
13BoxringSS2343
14GlandSS2343
15ParkboxmutterSS2343
16ÖverstyckeSS2343
17LägesstoppSS2343
18Ring för Läges justeringSS2343
19LåsmutterSS2343
20RattSS2343
21MutterSS2343
22BrickaSS2343

DN152025324050
A152025324050
L7590100110120150
H135155165185215255
Kv4.05.19.122.034.054.0

Utförande

- Vid rörbrott eller onormalt uttag från ledning ökar tryckfallet över ventilen.
- När inte rörbrottsfjädern orkar hålla emot stänger ventilen.
- Inställbart rörbrottsflöde under drift.
- Rörbrottsfunktion utan hjälpmedia.
- Ventilen levereras med begärt inställt flöde.

INSTÄLLNING AV RÖRBROTTSFUNKTION

Ventilen monteras horisontellt med inlopp från A enl. bild nedan.

1. Lossa låsmutter detalj 19.
2. Detalj 18 vrides till neutralt läge.
3. Detalj 20 Ratten, skruvas därefter moturs till helt öppen ventil.
4. Nu bör tänkt flöde vara påsläppt.
5. Vrid försiktigt ratten medurs tills ventilen stänger.
6. Vrid nu ratten moturs tills käglan balanserar.
7. Justera nu detalj 18 så att ratten låses.
8. Drag fast låsmuttern detalj 19.