Rörbrottsventil

APC 223

DN 500-200 PN 40 SS2343

Cesterventil för gasol

Med denna ventil kan antalet studsar på cisternen minskas till gasfasstuds och en vätskefasstuds. Gasfasstudsen förlängs till cisterntoppen inne i cisternen. Därtill kommer givetvis studsar för säkerhetsventiler och nivåmätningar m.m. Antalet sudsar anpassas på varje ventil till aktuellt behov.

Funktion

Rörbrottsfunktionen erhålls genom att öppna ventilen tryckfallet med hjälp av manöverdonet Öppningen kan ställas in enligt en skala som anger avståndet mellan ventil och kägla. Ställdonet öppnar ventilen mot denna stopp. Rör brottsfjädern är så anpassad att den inte trycks ihop av backventilfjädern utan har ett bestämt värde. Ändring av rörbrottsflöde görs alltså med avståndet mellan ventil och säte. För att öppna ventilen fodras en tryckutjämning före och efter ventilen. Vilket görs med en bypassventil som monteras på ventilen. Vid fyllning av cisternen blir riktningen utifrån och in. Ventilen kommer då att öppnas mer genom att backventilfjädern sammanpressas. Detta ger lägre tryckfall över ventilen vid fyllning.

RÖRBROTT

Vid rörbrott eller onormalt uttag ur cisternen ökar över ventilen. När tryckfallet blir så stort att rörbrottsfjädern inte (orkar) hålla emot stänger ventilen.

Ritning