Rörbrottsventil

APC 243

INSTRUKTION AVSTÄNGNINGSVENTIL MED RÖRBROTTSFUNKTION

Ventilen fungerar både som manuell avstängningsventil och som maximalflödes (rörbrotts) ventil. Som maximalflödesventil stänger ventilen vid inställt flöde.

Manuell stängning och öppning:

Stängning:
Vrid ratten medurs till stängning.

Öppning:
Ta ur sprinten och vrid ratten moturs. OBS! i detta läge fungerar inte rörbrotts funktionen.

Återställning efter utlöst rörbrottsfunktion:
Ta ur sprinten och vrid ratten moturs till fullt öppet läge. Vrid tillbaka ratten medurs tills hålet för sprinten åter blir synligt. Sätt i sprinten och vrid ratten moturs tills sprinten går mot inställningsbussning.

Inställning av rörbrottsflöde:
Lossa på låsskruven och ställ in önskat rörbrottsflöde. Lås läget med låsmuttern och ställ ventilen med sprinten dragen mot inställningsbussningen.