Rörbrottsventil

APC 263

INSTRUKTION AVSTÄNGNINGSVENTIL MED RÖRBROTTSFUNKTION

Ventilen fungerar både som manuell avstängningsventil och som maximalflödes (rörbrotts) ventil. Som maximalflödesventil stänger ventilen vid inställt flöde.

1Lurk flänsSS2343
2RörSS2343
3LockSS2343
4StyrningSS2343
5FästeSS2343
6FästbenSS2343
7VentilkäglaSS2343
8LagerPTFE
9BrickaSS2343
10MutterSS2343
11FjäderfästeSS2343
12SkurvA4
13LagerfästeSS2343
14AxelSS2343
15AxelSS2343
16BussningSS5204
17FjäderSS2333
18StoppskruvSS2343
19StällmutterSS5204
20TätningPTFE
21BälgSS2343
22KullagerSKF
23SkruvSS2343
24Ratt s. kil sp. 6Lättm
25SkruvA4
26BrickaSS2343
27Skruv m. mutterSS2343
28VentilhusSS2343
29TätningPTFE
30SaxpinneSS2333

Manuell stängning och öppning:

Stängning:
Vrid ratten medurs till stängning.

Öppning:
Ta ur sprinten och vrid ratten moturs. OBS! i detta läge fungerar inte rörbrotts funktionen.

Återställning efter utlöst rörbrottsfunktion:
Ta ur sprinten och vrid ratten moturs till fullt öppet läge. Vrid tillbaka ratten medurs tills hålet för sprinten åter blir synligt. Sätt i sprinten och vrid ratten moturs tills sprinten går mot inställningsbussning.

Inställning av rörbrottsflöde:
Lossa på låsskruven och ställ in önskat rörbrottsflöde. Lås läget med låsmuttern och ställ ventilen med sprinten dragen mot inställningsbussningen.