Vätskestånds armatur

LLG 201

DN 15-25 PN 16 SS 2443

DN152025
Genomlopp121212
A95105115
B555555
C170170170
D202020

Användningsområde:

-Flänsanslutning
-Självstängande vid rörbrott. -Glasröret monteras eller bytes enkelt genom att övre muttern lossas varefter glasröret kan lyftas in eller dras ut rakt igenom den cylindriska packboxdelen.
-Skyddshylsan består av PMMA-plast.
-Mellanstöd bör användas vid längder över 1,5 meter

ARBETSTRYCK OCH TEMPERATUR

Max: 1,6 Mpa (16 Bar) vid 150oC
1,0 Mpa (10 Bar) vid 200oC

PROVTRYCK

Öppen ventil 2,4 Mpa (24 Bar)
Stängd ventil 1,6 Mpa (16 Bar)

Typnummer

LLG 201 = Flänsanslutning
LLG 101 = Gänganslutning
LLG 601 = Svetsanslutning

DETALJFÖRTECKNING

Nr Benämning

1 Ventilhus
2 Fläns
3 Hus för glasrör
4 Glandmutter
5 Packboxmutter
6 Boxmutter
7 Gland
8 Glasrörspackning
9 Spindel
10 Ratt
11 Kula
12 Kägla
13 Segerring

GLASRÖRSLÄNGD cc - 25 mm
SKYDDSRÖRSLÄNGD cc - 70 mm
Skyddsrör av plexiglas